Danışman Öğretim Görevlisi: Mehmet Kütükçüoğlu

Proje Müellifi: Mete Keskin

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda İstanbul üzerinde tarihsel olarak alışveriş mekanlarının nasıl geliştiği hangi tipolojiler de olduğu ve nasıl dönüşüp, çevresi dönüştürdüğü üzerine araştırmalar yapılmıştır. Kent içi alışveriş ve ticari aksların dönemsel olarak önem kazanması ve birbiri ardına hem tarihsel hem de mekansal olarak eklenmesi ile çevrelerine etkileri üzerine okumalar yapılmış, bu okumalar sonucunda İstanbul'da yapılı çevre oluşumunda alışveriş caddesinin tarihsel oluşum şemaları çıkarılmıştır. Aynı zamanda tüm dünya da alışveriş mekanının tarihsel değişimi ve mekansal okumaları üzerine çalışılmıştır. Bir alışveriş caddesinin dönüştürülmesi ile yaratılacak enerji sonucunda bir mahallenin yeni bir tür yerleşime evrilebileceği fikri üzerinden proje geliştirilmiştir.