Mimarlık, Yeniden Kentsel Paydaşlık

1 Eylül 2015By MEES MimarlıkAkademik

Mimarlık Dergisi, sayı: 385, eylül – ekim 2015 TEMA[S] Mimarlık, Yeniden Kentsel Paydaşlık Mete Keskin, Yüksek Mimar Günümüz kentlerindeki kamusal mekânların öncüllerinin oluştuğunu düşündüğümüz, neolitik çağdan bugüne; insan, mekân, kent ve tasarımcı birçok başka etkenle birlikte, kamusal mekânı sarmal ilişkiler bütünü olarak oluşturmuş, dönüştürmüş veya sönümlendirmiştir. Modern kent, öncülünün aksine birbirinden her konuda (kültür, etnisite, … Read More

Eğitim Mekanlarının Dünü Bugünü Yarını

1 Mart 2014By MEES MimarlıkAkademik

Danışman Öğretim Görevlisi: Murat Tabanlıoğlu Araştırma ve Proje: Mete Keskin – Irmak Kalkan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, Venedik Mimarlık Bienali 2014 kapsamında yapılacak atölyeler de tartışılmak üzere yapı tipolojileri tarihsel olarak incelenmiş, eğitim yapılarının Türkiye’de tarihsel olarak dönüşümü ve mekansal olarak üretimi araştırılarak belgelenmiştir. İlk olarak Düyun-u Umumiye Binası olarak inşa … Read More

Taksimde Son Tören

1 Eylül 2013By MEES MimarlıkAkademik

Danışman Öğretim Görevlisi: Sinan Omacan Proje Müellifi: Mete Keskin İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, Taksim meydanı ve gezi parkının tarihsel-mekansal değişimi, barındırdığı kentsel katmanlar araştırılmıştır. Gelecekte nasıl bir kentsel mekana evrilebileceği üzerine çalışılmıştır. Taksim meydanı ve gezi parkının baskın olan tasarımının anıtsal ve törensel bir bağlam oluşturduğu, bu bağlamın artık eriyerek daha … Read More

Bir Soylulaştırma Hamlesi-Karaköy Perşembe Pazarı

1 Nisan 2013By MEES MimarlıkAkademik

Danışman Öğretim Görevlisi: Tansel Korkmaz Araştırma: Mete Keskin – Dünya Dicle İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında kentsel katmanlar dersi kapsamında kent tarihi boyunca bir liman ve ticari alan olarak yer almış Karaköy-Perşembe Pazarının taşınma-taşınamama hikayesi, PERPA projesi, bölgedeki neoliberal yaklaşım ve projeler üzerine, gazete haberleri ve medya üzerinden okumalar yapılmıştır. Bu okumalar … Read More

Alışveriş Mekanları Üzerinden İstanbul Okumaları

1 Mart 2013By MEES MimarlıkAkademik

Danışman Öğretim Görevlisi: Mehmet Kütükçüoğlu Proje Müellifi: Mete Keskin İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda İstanbul üzerinde tarihsel olarak alışveriş mekanlarının nasıl geliştiği hangi tipolojiler de olduğu ve nasıl dönüşüp, çevresi dönüştürdüğü üzerine araştırmalar yapılmıştır. Kent içi alışveriş ve ticari aksların dönemsel olarak önem kazanması ve birbiri ardına hem tarihsel hem de mekansal … Read More

Şehrin İçinde Bir Marina Kazlıçeşme

1 Eylül 2012By MEES MimarlıkAkademik

Danışman Öğretim Görevlisi: Can Çinici Proje Müellifi: Mete Keskin İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, büyük ölçekli bir alışveriş ve otel yapısına dönüşmeden bir kent içi marina ve yakın çevresi nasıl tasarlanabilir, sorusu ile yola çıkılarak çalışmalar yapılmıştır. Çalışma alanı olarak tarihi yarımada da Yedikule surlarının hemen yanında yer alan ve üzerine birçok … Read More