Danışman Öğretim Görevlisi: Murat Tabanlıoğlu

Araştırma ve Proje: Mete Keskin - Irmak Kalkan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, Venedik Mimarlık Bienali 2014 kapsamında yapılacak atölyeler de tartışılmak üzere yapı tipolojileri tarihsel olarak incelenmiş, eğitim yapılarının Türkiye'de tarihsel olarak dönüşümü ve mekansal olarak üretimi araştırılarak belgelenmiştir. İlk olarak Düyun-u Umumiye Binası olarak inşa edilmiş, fakat uzun yıllardır İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan yapının morfolojisi üzerinden okumalar yapılmıştır. Özel eğitim yapılarından, tip devlet okullarına ve son olarak çok fonksiyonlu özel okul kampüslerine kadar eğitimin Türkiye'deki mekansal yansıması üzerine araştırmalar yapılmıştır.