MEES Mimarlık, Y. Mimar Mete Keskin ve Y. Mimar Esra Yılmaz Keskin tarafından 2016 yılında İzmir’de kuruldu. Çok yönlü ve multidisipliner çalışma modelini benimseyerek, daha nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının üretilmesinde tasarımcı - proje ekibi, işveren ve diğer paydaşlar arasında etkileşimli bir proje gelişim sürecini hayata geçirdiler. Tasarımlarını salt projelendirme ve ruhsat hizmeti olarak değil, çok paydaşlı süreçlerin stratejik planlanması mantığıyla yaparlar. Yüksek bütçeli ve geniş kapsamlı işlerin, projelendirme aşamasında doğru stratejiler belirleyerek, tasarımlarında uygularlar.

Tasarım yaklaşımlarında, bütüncül tasarım anlayışını ve kolektif üretim sürecini benimsemişlerdir. Mimar, kuramcı Juhani Pallasmaa’nın sözünü ilke edinirler; “Mimarlık, dünyayı anlamak ve onu daha anlamlı ve insancıl bir yere dönüştürmekle ilgilidir.” Bu anlayıştan yola çıkarak, bulunduğu çevreyle bağları güçlü ve aidiyet duygusu yüksek, nitelikli yaşam alanları sunmaya odaklanırlar. Çok yönlü bakış açısı ile mimarlık pratiğine ve kentlere katkı sağlamaktadırlar. Araştırma, tasarım ve uygulama süreçlerinin bütüncül işleyişine inanır, her aşamada aynı özveri ile çalışarak üretimin gelişimini gözlemlerler. Vaziyet kararlarından en küçük uygulama detayına kadar nitelikli bütüncül üretimin önemini savunurlar. MEES Mimarlık, kurulduğu günden bugüne mimari tasarım yarışmalarından kentsel tasarım yarışmalarına kadar farklı ölçeklerde birçok ödül kazanmıştır. Bu anlamda yarışmaların, mekan üretimine değerli ve nitelikli bir katkı sağladığı öngörüsüyle halen yarışmalara katılmaktadır.

Mete KESKİN
Kurucu Ortak

İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nde lise eğitimini, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı. Yüksek lisans çalışmaları boyunca; kentsel kimlik, kent ekonomi politiği, kentsel ve mimari tasarım ara kesitinde proje üretimine yoğunlaştı. Bu süreçte Prof. Dr. İhsan Bilgin yürütücülüğündeki Kent Tarihi dersi kapsamında asistanlık yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca katıldığı yurt içi ve yurt dışı workshoplar, teknik geziler ve tasarım toplantıları, mimarlık kültürü konusunda birikim kazanmasını sağladı. Teğet Mimarlık bünyesinde Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar liderliğinde birçok ulusal ve uluslararası projede tasarım ekibinde, mimari ve kentsel ölçekli projelerin tasarım aşamasında görev aldı. 14. Venedik Mimarlık Bienali’nde Murat Tabanlıoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen atölye çalışmalarında yer alarak, sunuş gerçekleştirdi. Farklı kurumlara ait mimari ve kentsel projelerin, konsept ve uygulama aşamalarında serbest mimarlık hizmetleri verdi. Öğrenciliğinden bu yana girdiği yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır. Eğitim yapısı, sokak tasarımı, kent meydanı, üniversite kampüsü, belediye binası, konut yerleşkesi tasarımı gibi kentsel ve mimari tasarım yarışmalarındaki ödüllerinin yanı sıra mimari yazın alanında da ödülü bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu MEES Mimarlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Esra YILMAZ KESKİN
Kurucu Ortak

Samsun’da doğdu. Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını “Alternatif Bir Mekan Olarak Mimarlıkta Eşik Mekanlar” adlı tezi ile tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca katıldığı yurt içi ve yurt dışı workshoplar, teknik geziler ve tasarım toplantıları, mimarlık kültürü konusunda birikim kazanmasını sağladı. İstanbul’da Yapı - Endüstri Merkezi (YEM) bünyesinde Mimar/Etkinlikler Uzmanı olarak çalıştı. Bu süreçte mimari tabanlı içerik geliştirme, mimari/sektörel etkinliklerin operasyonu ve organizasyonu ile mimari yarışmaların yürütülmesi ve raportörlüğü konularında görev aldı. Öğrenciliğinden bu yana girdiği yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır. Eğitim yapısı, sokak tasarımı, kent meydanı, üniversite kampüsü, belediye binası, konut yerleşkesi tasarımı gibi kentsel ve mimari tasarım yarışmalarındaki ödüllerinin yanı sıra mimari yazın alanında da çalışmaları ve ödülü bulunmaktadır. 2016 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu MEES Mimarlık bünyesinde serbest mimarlık çalışmalarına devam etmektedir. 2018 güz döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2501 Mimari Tasarım Stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak katkı sağlamıştır. Mimarlar Odası İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı, Bina Bilgisi programında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

KATKIDA BULUNANLAR

Abdulkadir KELEŞ
Asude YOKUŞ
Aylin ÖZKAN
Buse AYVAZ
Çınar İRİZ
Emre SAĞLIK
Gizem KARAGÜLLE
Nejat ÇANKAYA
Nusret UŞUN
Seda ÇETİNER
Süreyya DÜZGÜN
Şehmus ARIK

© 2018 Tüm Hakları MEES Mimarlık'a Aittir.