Mimari Gezi: Reading Cities İzmir, 2016

İzmir genel tarihinin aktarılması ile Kordon – Konak kent dokusu boyunca uzanan, kimlikli binaların mimari özellikleri ile kamusal boyutlarının aktarılması üzerine yoğunlaşan bir gezi programı düzenlenmiştir.

Organizasyon: YTÜ Mimarlık Topluluğu, Esra Yılmaz Keskin, Mete Keskin, Bengi Yurtsever

Rehberler: Esra Yılmaz Keskin, Mete Keskin

Katılımcılar: Yıldız Teknik Ünv. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri (YTÜ Mimarlık Topluluğu), Araş. Gör. Bengi Yurtsever eşliğinde.