Açıklama: Büyükada’da bina durumları üzerinden mekan bulmaca oyunu, 2014

Organizasyon: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Verda Bingöl, Gizem Mater, Deren Uysal

Hakemler: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Verda Bingöl, Gizem Mater, Deren Uysal

Yer: İstanbul-Büyükada

Katılımcılar: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencileri (Prof. Dr. Zeynep Kuban eşliğinde)