Danışman Öğretim Görevlisi: Can Çinici

Proje Müellifi: Mete Keskin

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, büyük ölçekli bir alışveriş ve otel yapısına dönüşmeden bir kent içi marina ve yakın çevresi nasıl tasarlanabilir, sorusu ile yola çıkılarak çalışmalar yapılmıştır. Çalışma alanı olarak tarihi yarımada da Yedikule surlarının hemen yanında yer alan ve üzerine birçok marina ve liman projesi geliştirilen Kazlıçeşme seçilmiştir. İstanbul kent tarihine bakıldığında her zaman kent merkezi denizden doğrudan ulaşılabilir olmuş, liman ve gemi yanaşma alanları kent merkezinde yer alan ticari ve sosyal fonksiyonlarla bir arada çalışmıştır. Günümüzde ticari limanlar ölçek bakımından kent merkezinde yer alamasa da özellikle bireysel kullanıcılara ve küçük ölçekli yolcu teknelerine dönük kent içi yanaşma ve bağlama alanlarının tasarımının hangi stratejiler ile oluşturulacağının hem kent içi sosyal yaşantıya hem de İstanbul deniz kullanımına olumlu ya da olumsuz etkileri olacaktır.