Danışman Öğretim Görevlisi: Sinan Omacan

Proje Müellifi: Mete Keskin

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans stüdyosunda, Taksim meydanı ve gezi parkının tarihsel-mekansal değişimi, barındırdığı kentsel katmanlar araştırılmıştır. Gelecekte nasıl bir kentsel mekana evrilebileceği üzerine çalışılmıştır. Taksim meydanı ve gezi parkının baskın olan tasarımının anıtsal ve törensel bir bağlam oluşturduğu, bu bağlamın artık eriyerek daha sivil ve kamusal bir kullanıma dönüştüğü fikrinden yola çıkılarak,  esnek ve birçok fonksiyonu barındırabilecek, simgesel strüktürler tasarlanmıştır.